Promotion Setup

promotions

Oversigt over de rabatkoder og kampagner (promotions) der er oprettet. For at oprette ny trykkes på add promotion

Promotions

Enter description for your promotion: Beskrivelsen af kampagen (f.eks sommertilbud)

Select the promotion you would like to use: Her kan man vælge mellem automatisk (alle for tilbuddet) eller manuel (man skal bruge en kode)

      Ved manuel: Enter how many promocode you would like: Hvis man ønsker mere en en kode. Disse kan man selv definere eller bede systemet om at generere. Det sidste er bedst hvis man vil forhinde at kunderne selv gætter sig til andre koder.

                           Enter the promotional code: Selve koden man vil bruge

Select the promotion you would like to use: Sign-up er hvis kampagen sker ved oprettelse af ny bruger

      Ved no signup: Select whether or not the code can be used multiple times by the customer: Skal koden kunne bruges flere gange af samme kunde

Promotion limit : Hvis man har man sagt ja til ovenstående, kan man definere her hvor mange

Assign purchasable promotion product: Hvis kunden kan købe et specielt "pakke" for at få rabatten. Opsættes under promotional products.

Auto promotion code pre-fix: Hvis man vil have et prefix før den autogenerede kode (feks sommer245gehj)

Auto promotion code length: Hvor mange karakterer koden skal være på

Message displayed to the customer once the promotion code has been reached: Den besked man får hvis man har bruge koden det maximale antal gange.

Promotions2

Select the promotion you want to offer: Der er 4 forskellige

              Percent discount: Der ydes en procentsats (f.eks 20% rabat)

              Dollar discount: Rabat i kr (f.eks 5 kr i rabat) (bemærk: virker ikke på mobil)

              Give Away: Et produkt kan være helt gratis. F.eks hvis man køber 300 billleder kan man få en graties fotobog. Man kan også bare give 100% rabat for oven. (bemærk: virker ikke på mobil)

              Flat Rate: Et fast tilbud. F.eks alle 10x15 til 1,-

Enter the (type) promotion in (afhænger af type): Værdien af ovenstående sættes ind her.

Select or enter what you want the promotion to be applied to: Her kan man vælge Alt, Hovedgruppe (f.eks Digital Prints), Undergruppe (f.eks hardcover) eller et specifikt produkt (fe.ks 10x20 kort)

Promotion 4

How many times can this promotion trigger per order:Hvor mange gange kan en promotion virke på en given ordre. 

How many items can be affected be the promotions: Hvor mange enheder der kan være rabat på. Bemærk at hvis man sætter det til 25 og ovenstående er 2 vil der ydes rabat på 50 stk

Message displayed to the customer when they have fulfilled the conditions of the promotion but have not added an item eligible for the discount: Besked som vises hvis koden ikke gælder for det valgte produkt.

Select the type of promotion you want to apply for the logistic methods: Hvis man vil give rabat på fragten. Der kan gives procent eller kroner.

Promotions5

Promotion Start/End date: Perioden hvor kampagnen skal køre

Select or enter what needs to be purchased to trigger the promotion: Hvis man vil gøre rabatten betinget af køb af et bestemt produkt (bemærk: virker ikke på mobil).

Select the condition value for the promotion: Hvis man vil gøre rabatten betinget af antal eller beløb (bemærk: virker ikke på mobil).

Enter the conditional qty: Beløb eller antal

Promotions 7

Select whether the promotion is for all cutomers or specific customer: Skal den gælde alle, en bestemt kundegruppe eller kun en kunde

Message displayed to the customer when they don't fulfil the promotion conditions: Meddelelse der vises til kunden når betingelser for koden ikke er opfyldt

Tilmelding til Promotion profiles