Tildeling af profiler

Alle platforme virker ved hjælp af de tildelte profiler.  

profiler

Online og Mobile har hver deres profiler, mens man kan have flere forskellige profiler til kiosk, så forskellige butikker kan have hver deres i nogle tilfælde og deles om andre.

nyNy profil

sletSlet profil

redigerRediger profil

tildelTildel profil (til butik)

Nogle profiler tildeles i admin ved hvælp af ovenstående, men nogle profiler vælges på kiosken og andre på DCM, så man f.eks. man ændre labprofil direkt i DCM programmet.