General settings

Her findes hovedparten af indstillingerne for opsætningen.

Generalsettings

Advert Screen settings

En informationsside med valgfri grafik som kan vises når man vælger en hovedkategori på online.

Analytics/Tracking

Her sætter man side kode til Google analytics ind. Da siden kører flash er det dog ikke mange informationer man kan få her.

Application dynamic scaling

Bruges ikke mere

Calendar events color

Den farve der bruges til begivenhederne i en kalender

Carousel options

Bruges ikke mere

Currency unit

Møntfod som skal bruges

Customer login options

Muliggør login med Facebook og Paypal

Digital prints options

Har nogle yderlige muligheder for almindelig billeder
Set the print desciption1 as the print name in Imagine: De færdige produkter/mapper navngives efter description1, f.eks 10x15
Incude number of copies in filename for instore digital prints: Filnavnet indeholder antal kopier. Img001 (2 copies). jpg
Allow text on digital prints: Om det er muligt at skrive tekst i redigeringsbilledet på almindelig billeder.
Send full size image when customer doesn't crop image: Med mindre kunden selv har croppet billedet er det det originale billede der kommer til labbet, så man kan lave en bedre beskæring.
Only show products for the selected group level: Hvis f.eks kunden har valgt et ekspres produkt er det kun disse der senere kan vælges.

Domain name

Hedder altid photos.fujipix.dk

eGiftCards Card settings

Om Gavekort skal udløbe

Enable Job ready Notification

Gør det muligt at sende en email og push besked når et job sættes klar på DCM

External Photo import/export settings

Gør det muligt at hente billeder fra tjenester som Facebook og Dropbox

Fulfilment translation settings

Gør det muligt at omdirigere outstore produkter til instore ved online bestillinger.

Guest login

Bruges ikke mere

Hide Gift card settings

Hvis gavekort skal skjules fra ordrebekræftelse

Invoice settings

Butikkens adresse på faktura

Language

Bruges ikke mere

Logistics

Giver mulighed for at sætte en specifik butik til afsendelses-ordrer eller bede kunden vælge nærmeste.

Online Application redirection settings

Gør det muligt at linke til app, hvis kunden vælger online side fra mobil

Online Payment options

Hvordan ordren betales. I Danmark kan vi bruge Quickpay, DIBS, Paypal og betal i butik. Kræver aftale med udbyder.

Send order confimation email to retailers

Sender en kopi af ordrebekræftelsen til butikken ved nye ordrer.

Order Surcharge settings

Startgebyr på alle ordrer på denne platform.

Order tracking shipped status email

Sender en email til kunden ved afsendelse fra storlab/wholesaler

Pricing label settings

Hvis man vil vise laveste pris på produktet oversigten hvis der er mængderabatter.

Print Job Info logo

Logo der kommer med på jobseparator

Project preview and sharing settings

Indstillinger for deling af projekter

Project sharing settings

Indstillinger for deling af projekter

Enable promotional letter check

Bruges ikke mere

Public gallery settings

Bruges ikke mere

Report settings

Giver mulighed for UTF-16 export

Rewards card settings

Bruges ikke mere

Shop by categories settings

Gør det muligt at vise egne hovedkategorier sammen med systemets

Shopping cart settings

Gør det muligt at skjule "fortsæt indkøb" knappen

Tax rate

Moms sats

Template Settings

Gør det muligt at skjulte "ingen template"

Tiered pricing

Gør det muligt at yde mængderabatten over flere jobs

Timezone/country

Land og tidszone

Upload print index & receipt logo

Logo til index print og kvittering

Watermark

Sætter vandmærke på egnebilleder

Sign out redirection

Side man kan henvises til hvis man logger ud på online siden

Flash to HTML

Bruges ikke

Terms and conditions

Indsæt handelsbetingelser som kunden skal godkende

Privacy policy

Privatlivsindstillinger som kunden skal godkende.

Job separator settings

XML der skal bruges til jobseparator.

Additional Mobil settings

Generic Mobile settings

Butikkens mobilkode og om butikken skal vises på lister over butikker. Koden kan ikke ændres når den er valgt

Timing settings

Bruges ikke her.

Image selection limit

Hvor mange billeder der kan være i en ordre

Kiosk delivery settings

Bruge ikke her

Additional Kiosk settings

Add photos settings

Turn on date range filter screen: Giver en datovælger når man importerer billeder.
Simply present two options on the add more options: Fjerner muligheden for at lægge allerede hentede billeder sammen med nye. 
Offer imagine public images: Giver mulighed for at lægge test-billede op til brug på kiosken

Advanced order validation system

Ordrer kan kræves aktiveret for at gå videre til lab

Centralized/De-centralized settings

Bestemmer om hentede filer lander på IKSERVER eller går direkte til kiosk

Crash recovery settings

Når denne er aktiveret, vil kiosk starte i op kundens ordre hvis program eller maskine går ned midt i en ordre.

DCM Minimum storage space

Mimimum tilladt harddiskplads for at DCM fungerer

Error severity upload threshhold

Upload af fejllog

Fuji intelligence setting

Om man vil bruge Fuji image intelligence på labbet (Kræver Fujifilm lab) eller direkte på billederne ved rendering. 

Kiosk delivery charge method

Hvis man afsender kiosk ordrer kan man sætte hvilken metode fragt skal beregnes efter.

Kiosk payment settings

Kan kræve betaling på kiosk

Minimum Image size accepted

Det mindste billede som kan importeres på kiosken

Path settings

Sti til mapper på IKSERVER

Phone settings

Hvor mange gange kiosken forsøger at hente billeder på en telefon

Photo autofill settings

Om man vil tillade kunder at lave fotobøger og kalendere helt fra bunden på kiosk

Point of sale integration

Integration med butikksystem (kun Jessops og OfficeWorks)

Smart cropping

Systemet forsøger at finde den smarteste måde at croppe et billede på.

Timing settings

Indstillinger til tidsintervaller, som f.eks hvor længe ordrer bliver på kiosk og DCM.

Idle Timeout settings

Hvor længe kiosken er om at gå på "pause" hvis ikke skræmen bliver brugt